Organizatori

Hrvatsko društvo za digestivnu kirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora

Društvo medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije

Klinika za kirurgiju, Klinički bolnički centar Rijeka

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

ORGANIZACIJSKI ODBOR 15. KONGRESA HDDK

Predsjednik: Marko Zelić

Dopredsjednik: Đordano Bačić

Tajnik: Davor Mendrila

Rizničar: Ivica Ćepić

Članovi: Harry Grbas, Edo Bazdulj, Damir Karlović, Ante Jerković, Iva Durut Čupev, Ivan Ćorić, Aleksandra Bila, Veronika Lekić, Dorian Kršul, Goran Hauser

ORGANIZACIJSKI ODBOR 4. KONGRESA DMSTDK

Predsjednica: Vesna Konjevoda

Članovi: Irena Rašić, Zoran Ljubić, Sandra Ložnjak, Dijana Čorluka,Nikolina Lončar Uglik, Vlastica Juričić, Viktorija Božić

STRUČNI ODBOR

Predsjednica: Sanja Juretić

Članovi: Jasna Nežić, Slađana Kutleša, Elzika Radić, Ariana Frank, Vedrana Car Stilin, Katica Bajčić

  • 00Dana
  • 00Sati
  • 00Minuta
  • 00Sekundi