TEME 15. KONGRESA HDDK

 1. Zajednička sjednica s CroERAS društvom HLZ-a: ERAS u digestivnoj medicine
 2. Zajednička sjednica s Hrvatskim društvom za endoskopsku kirurgiju HLZ-a: minimalno invazivna kolorektalna kirurgija 
 3. Zajednička sjednica s Hrvatskim gastroenterološkim društvom: (naknadno)
 4. Proktologija i bolesti dna zdjelice
 5. Intraabdominalne infekcije i infekcije kirurške rane u abdominalnoj kirurgiji
 6. Okrugli stol: Budućnost robotske kirurgije u Hrvatskoj
 7. Okrugli stol: Trebamo li unaprijediti kurikulum specijalizacije iz abdominalne kirurgije?
 8. Slobodne teme

TEME 4. KONGRESA DMSTDK

 1. Sestrinska skrb u digestivnoj medicini
  • barijatrijska kirurgija
  • kolorektalna kirurgija
  • prevencija i screening u digestivnoj medicini
  • infekcije kirurške rane – prevencija i nadzor

 2. ERAS protokol
  • nutricija u specijalnim stanjima
  • swot analiza uvođenja ERAS protokola
  • MDT – realnost ili želja

 3. Menadžment komplikacija peristomalne kože
  • fistula i high output stoma • peristomalni dermatitis
  • skin tears
  • adolescenti sa stomom – iskustva i predrasude
  • psihosocijalni pristup osobama sa stomo

 4. Kontinuitet zdravstvene skrbi kirurškog bolesnika
  • medicinska sestra za planirani otpust – izazovi
  • palijativna skrb
  • pacijentu usmjerena skrb (PCC)
  • novosti u pristupu pacijentu nakon otpusta iz bolnice

 5. Primjena znanosti u sestrinskoj praksi
  • prikaz znanstvenih i stručnih sestrinskih radova iz područja digestivne kirurgije
  • popularizacija znanosti u sestrinstvu

 6. Radionica: self care u sestrinstvu
  • brinimo o sebi kako bismo mogli brinuti o drugima

 7. Panel diskusija: „be better do better“ – osnaživanje enterostomalne terapije u RH

 8. Slobodne teme