Sažeci

Upute za pisanje i slanje sažetaka

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažeci mogu biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku, a bit će tiskani u časopisu ‘Acta Chirurgica Croatica’. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster).

Upute za pisanje sažetaka 

 • sažetak molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku 
 • opseg sažetka: do 350 riječi 
 • naslov sažetka pisati velikim slovima – ime i prezime autora i koautora bez titula 
 • naziv institucije, grada i države autora i koautora 
 • e-mail adresa autora 
 • tekst sažetka: cilj, metode, rezultati, zaključak 
 • originalni sažeci neće biti lektorirani – za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor 
 • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen

 

Sažetak molimo poslati isključivo putem online obrasca
 • Rok za slanje sažetaka: 15. ožujka 2023.
 • Rok za prihvaćanje sažetaka: 2. travnja 2023.

UPUTE ZA PREDAVAČE 

Nakon primitka sažetaka Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije rada  – usmeno izlaganje ili poster. 

Forma za slanje sažetka

Slanje sažetaka kroz obrazac je završeno, sažetak možete poslati na: goran.grbic@vivid-original.com

 • 00Dana
 • 00Sati
 • 00Minuta
 • 00Sekundi